Curriculum Vitae

Drive

”Het is geweldig om mee te bouwen en bij te dragen aan een organisatieontwikkeling waardoor de
juiste mensen op de juiste plekken de juiste zorg aan de klant of cliënt kunnen bieden.”

Werkervaring

Stichting IJsselmonde-Oost | Ridderkerk
November 2017- heden

Aansturen van 18 fte medewerkers MBO en HBO.
Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en psychische beperking op basis van WLZ VG/MPT/WMO begeleiding en WMOBW. Budgetverantwoordelijke en opstellen locatie begroting, eind-verantwoordelijke inhoudelijke zorg, opstellen jaarplan, BFO cyclus, HRM voor eigen locatie en flexpoule, roostering, kasbeheer, MT lid, in het kader daarvan; beleid ontwikkelen voor de organisatie en organisatie onderdelen, organisatie aansturen met bestuurder en overig MT (5 leden). Projectleider van het opzetten van een organisatie breed flexteam. Beheren van sociale media account.

Leger des Heils MCR Gouda/Rotterdam
Juni 2013 – November 2017  

Aansturen van 17 fte medewerkers, 2 locaties, 4 verschillende doelgroepen. Gericht op individuelen, jongeren, gezinnen en mensen met een
dubbeldiagnostiek. Op basis van WMO GGZ-VG/WLZVG/WMO/IFZO en gesubsidieerde dienstverlening aan dak en thuislozen regio Gouda.
Bijkomende problematiek; borderline problematiek, schizofrenie, hoarders, anti-sociale persoonlijkheden, autisme, hechtingsproblematiek, drankmisbruik, VG, Korsakov, zorgmijders, justitiële problematiek, verslavingsproblematiek, lichamelijke achteruitgang door gebruik van middelen en drank. 

Budgetverantwoordelijke en opstellen locatie begroting, eindverantwoordelijke inhoudelijke zorg, opstellen jaarplan, BFO cyclus, kasbeheer, HRM voor eigen locatie. Deelname aan diverse beleidstafels-overlegtafels, netwerken binnen het Goudse met veiligheidshuis, politie, gemeente, scholen, ketenpartners, ondernemers.

Projectleider van diverse initiatieven;

  • opzetten van een jongerenopvang in het Kompas in samenwerking met ketenpartner Kwintes, Jongeren Onder Dak (JOD), Gemeente Gouda
  • ‘Zorg op Afstand’ in samenwerking met Kwintes 

Ambassadeurschap voor de organisatie; informatie avonden aanbieden voor scholen, kerken, GGD, ketenpartners. Beheren van sociale media accounts.

 

Stichting Humanitas-DMH Barendrecht
April 2008 –juni 2013

Aansturen van 16 fte medewerkers, Ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke en psychische problematiek die zelfstandig wonen op basis van WLZ MPT en WMO begeleiding individueel.

Met bijkomende problematiek van autisme, verslaving, loverboy, geweld, kindermishandeling, tienermoeders, LVG, wapenbezit, middelen gebruik.

Deze ambulante tak binnen dit organisatie onderdeel uitgebouwd van 30 naar 90 cliënten.
Actieve samenwerking met jeugdzorg, politie, verslavingszorg, gemeente. Budgetverantwoordelijke, eindeverantwoordelijke inhoudelijke zorg, opstellen jaarplan, BFO cyclus, HRM voor eigen locatie, kasbeheer, deelname aan diverse werkgroepen in en extern.

Aantal ad-interim klussen als leidinggevende van de kinderopvang en gezinsopvang en een woonlocatie.

Projectleider van diverse initiatieven;

  • opzetten en aansturen van het flexteam Zuid-Holland ontwikkeling producten ambulante dienst.
  • opzetten eetcafé voor cliënten en buurtbewoners. Eetcafé ‘Heel Gewoon´
  • decentralisatie AWBZ en WMO
  • zaterdagsoos op een zorgboerderij voor kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.
  • ondersteuning aan normaal begaafde kinderen van VG ouders (KOB
Gestart als stagiaire en daarna doorgegroeid als assistent-begeleider, begeleider, coördinerend begeleider, leerling-leidinggevende en leidinggevende
Ipse de Bruggen Nootdorp
Mei 2000 – Juni 2013
Op diverse groepen gewerkt met cliënten, varierend van matig tot LVB niveau, met diverse bijkomende problematieken als autisme, dementie, verzameldrang, borderline, moeilijk verstaanbaar gedrag.
Als leidinggevende een dagcentrum aangestuurd voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Competenties

Opleidingen

1 jarige POST-HBO Bedrijfskunde en Management Haagse Hogeschool – behaald in mei 2019

4 jarige HBO Management in de Zorg (Bachelor off HealthCare)
    Haagse Hogeschool – Behaald mei 2008

MDGO SPW nivo4
    Hoornbeek College – Behaald 2001

MAVO
    Calvijn College – Behaald 1998

Trainingen