Wie is Martha Prins?

Aandacht, motivatie en eigenschappen

Tijdens mijn werk heb ik veel energie, een hoge mate van productie en neem ik graag initiatieven. Ik houd van afwisseling en variatie waardoor ik stressbestendig ben en aandacht heb voor meerdere zaken die ik tegelijk kan oppakken.

Ik heb een grote intrinsieke motivatie waardoor ik in mijn werk weinig kaders nodig heb om vanuit het niets of in juist in veel chaos orde en overzicht te scheppen.

Creatief en innovatief zijn eigenschappen die mij op het lijf geschreven staan waardoor ik open sta voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen.

Mijn kennis en vaardigheden wil ik continue vergroten, doordat ik onderzoekend en nieuwsgierig ben wat ervoor zorgt dat ik een innoverend persoon ben.

"Met mijn helicopterview ben ik in staat om met mijn Ziensweisse overstijgend naar het vraagstuk te kijken"

Aansluiten en persoonlijk contact

Ik geef graag mijn expertise door aan de ander, dit doe ik door aan te sluiten bij de ander en de ander uit te dagen om stappen voorwaarts te zetten.

Ik vind het fijn om als verbindende leider op te staan, hierin mijn verantwoordelijkheden te nemen, door te luisteren en begrip te tonen naar de ander, door te stimuleren in creativiteit en individualiteit waardoor de ander samen met anderen actief meerdere oplossingen bij problemen naar voren kunnen brengen.

Verder ben ik, analytisch, pragmatisch, actiegericht en heb ik ook oog voor de grote lijnen.

Belangrijk vind ik het dat de ander zijn of haar verantwoordelijkheid durft te pakken, openstaat om te leren en te ontwikkelen en, desgewenst met ondersteuning van mij, in staat is zelf stappen te zetten.

Ik heb een redelijke zakelijke inslag, ik ben besluitvaardig maar heb ook  een hoge mate van omgevingsbewustzijn waarin de nadruk op persoonlijk contact voorop staat in de aansluiting bij de ander.

Werken vanuit de bedoeling

Mijn drive en visie als ondernemer is dat uiteindelijk de klant of doelgroep die diensten of producten afneemt datgene krijgt wat hij of zij nodig heeft.

Voor mij zijn er altijd twee klanten: Degene die mijn opdrachtgever is, maar ook zijn klant of doelgroep die diensten en producten afneemt. Hierin ben ik altijd op zoek of de kwaliteit van zorg beter kan, of de zorgprocessen efficiënter kunnen maar ook of er aandacht is voor bejegening en communicatie die aansluiten bij de leefwereld van de klant van de opdrachtgever.

Met name in organisaties met klanten die een underdog positie hebben in de maatschappij, ben ik super gedreven en ga ik ervoor dat de klant krijgt waar hij of zij recht op heeft en dat resultaten worden bereikt door vanuit de doelgroep/de klant te kijken. Hierbij is “werken vanuit de Bedoeling” van Wouter t Hart een belangrijke pijler in mijn werken. 


"Ik ben analytisch, pragmatisch, actiegericht
en heb oog voor de grote lijnen"